Systemy identyfikacji wizualnej

Termin na wczoraj? Szybka realizacja?