Ploter drukujący UV – zapytanie

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 

Opis

Ploter drukujący cyfrowo w technologii UV

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy

• hybrydowe urządzenie do druku cyfrowego na materiałach sztywnych (płaskich) i rolowych (elastycznych)
• technologia druku atramentowa, inkjetowa, głowice piezoelektryczne o zmiennej kropli, utrwalaniem promieniowaniem UV w trakcie procesu druku
• możliwość zadruku takich materiałów jak: PCV, hips, dibond, sklejka, płyta meblowa, HDF, MDF, baner, folia samoprzylepna, materiały tekstylne przeznaczone do podświetleń,
• minimalna szerokość zadruku: 250cm
• minimalna długość zadruku: 400cm
• maksymalny rozmiar urządzenia (bez stołów podawczych i odbiorczych) – 450x150x165cm
• minimalna waga urządzenia – 800kg
• możliwość druku materiałów sztywnych do 60mm grubości
• instruktaż stanowiskowy: minimum 2 dni
• wymagana prędkość druku (nie mniejsza niż): maksymalna: 80m2/h, dla oznakowań ze-wnętrznych: 35m2/h, dla aplikacji wewnętrznych do 20m2/h, tryb fotograficzny: 10m2 /h
• możliwość zamiennego druku w trybie sześciokolorowym (CMYK + LC + LM) lub pięciokolo-rowym (CMYK + W) – możliwość dokonania zmiany trybu przez operatora bez konieczności ingerencji serwisu,
• w zestawie oryginalne stoły podawcze i odbierające materiał
• w zestawie automatyczny system do podawania i zwijania nośników roll-to-roll,
• możliwość druku bez marginesów,
• urządzenie wyposażone w sensory do pomiaru grubości i szerokości materiałów o zabar-wieniu białym, • możliwość druku serii wydruków bez zatrzymywania urządzenia,
• możliwość druku minimum trzech niezależnych użytków obok siebie,
• oprogramowanie maszyny wyposażone w moduł kontrolujący czynności konserwacyjne wykonywane przez operatora maszyny • współpraca z oprogramowaniem Caldera • urządzenie nie starsze, niż 5 lat
• głowice drukujące nie starsze, niż 18 miesięcy
• komputer sterujący w zestawie • transport maszyny do siedziby zamawiającego

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Kody CPV: 30232140-7 Plotery

Miejsca realizacji: Poznań, Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe: TAK

Opis

CENA: 80PKT a) cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). b) ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej x 80 pkt / cena oferowana c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punkty.

Czy kryterium cenowe: NIE

Opis

CZAS DOSTAWY: 20 PKT. Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Punktacja w ramach kryterium przyznawana będzie zgodnie z określonymi poniżej wagami:a) do 15 dni*–20 pkt; b) od 16 do 30 dni*– 10pkt; c) od 31 do 45dni*– 5pkt. d) Powyżej 45 dni*– 0 pkt. (* -dni kalendarzowych)

 

Pliki do pobrania:
– Zapytanie
– załącznik nr 1.