Monidła i fotostandy

Termin na wczoraj? Szybka realizacja?